Menu

Solitud

  • 20021020_34_obra_web

 
 
SOLITUD  (boira)

Com la boira que amaga la llum del sol
Fredor en el cos,
calitja permanent;
ambient humit
revestit d’aigua.
Imaginació d’un somni a contrallum.
 
 
SOLITUD  (horitzó)

Com l’horitzó esvaït.
Perspectiva plana.
Mira enllà i
no veure el final
buscant en la llunyania.
 
 
SOLITUD  (fulles)

Com les fulles caigudes per el vent
dipositades
sobre el record
amagant la realitat
de la terra
Catifa de la voluntat inexistent .